Kwarantanna po powrocie z zagranicy – ile trwa i jak jej uniknąć?

  Magdalena Łysik

  Kiedy obowiązuje kwarantanna po powrocie do Polski – najważniejsze zasady: gdzie należy ją odbyć i kogo dotyczy. Czy można uniknąć kwarantanny po przylocie? Odpowiadamy na najczęstsze pytania o kwarantannę po powrocie z zagranicy do Polski

  Można podróżować za granicę a w sezonie wiosennym wraca coraz więcej lubianych kierunków. Szczególnie chętnie wybieramy beztroskie wczasy All Inclusive w Turcji i Egipcie, jak dalsze i bardziej egzotyczne kierunki. Ale co z tą kwarantanną po powrocie do Polski? Przygotowaliśmy serię najczęstszych pytań i odpowiedzi o kwarantannie dla turystów.

  Zmiany na korzyść podróżujących! Nowe ujednolicone zasady kwarantanny od 30 marca 2021 r.

  Od 30 marca 2021 r. obowiązują nowe zasady kwarantanny dla osób, które wjeżdżają (również transportem prywatnym) lub wchodzą na piechotę do Polski. Różne zasady obowiązują powracających do Polski ze strefy Schengen, inne dla osób powracających ze strefy Non Schengen.

  Strefa Schengen:
  Z kwarantanny zwolnione są osoby, które przedstawią negatywy wynik testu w kierunku koronawirusa (PCR lub antygenowy), wykonanego nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Z kwarantanny zwalnia również negatywny wynik testu wykonanego po przekroczeniu granicy w okresie 48 godzin (w tym czasie musi się zawierać wprowadzenie wyniku przez laboratorium do systemu teleinformatycznego sanepidu).

  Strefa Non Schengen:
  Z kwarantanny zwalnia negatywny wynik testu (PCR lub antygenowy)w kierunku koronawirusa wykonanego po przylocie do Polski w ciągu maks. 48 godzin od przekroczenia granicy (w tym czasie musi się zawierać wprowadzenie wyniku przez laboratorium do systemu teleinformatycznego sanepidu). Nie są honorowane testy wykonane za granicą.

  Jest to korzystna zmiana dla osób podróżujących poza strefę Schengen – nie ryzykujemy koniecznością odbycia kwarantanny poza Polską, gdyby wynik testu wyszedł pozytywny. Co więcej, honorowane są testy antygenowe, które są znacznie tańsze od testów PCR.

  Niezmiennie z obowiązku odbywania kwarantanny zwolnione są m.in. osoby zaszczepione dwoma dawkami szczepionki na koronawirusa oraz ozdrowieńcy.

  Więcej informacji znajduje się poniżej.

  Kiedy obowiązuje kwarantanna po powrocie z zagranicy?

  Kwarantanna po powrocie do Polski obowiązuje do 3 maja 2021 roku.Osoby wracające do Polski niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza (także pieszo) muszą odbyć 10-dniową kwarantannę. Kwarantanna rozpoczyna się od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

  Kto jest zwolniony z kwarantanny po powrocie z zagranicy do Polski?

  Istnieje możliwość uniknięcia/skrócenia kwarantanny pod warunkiem przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego w kierunku koronawirusa:

  dla strefy Schengen: wykonanego przed przekroczeniem granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu LUB wykonanego po przekroczeniu granicy w okresie 48 godzin, a laboratorium wykonujące test wprowadzi ten wynik do systemu informatycznego państwowej inspekcji sanitarnej.

  dla strefy Non Schengen: wykonanego po przylocie do Polski i wysłany przez laboratorium do systemu informatycznego państwowej inspekcji sanitarnej w ciągu 48 godzin. Negatywny wynik testu wykonany przed przekroczeniem granicy nie zwalnia dłużej z kwarantanny.

  Kwarantanna nie dotyczy także niektórych grup zawodowych oraz osób zaszczepionych a od 11 marca także ozdrowieńców. Szczegóły poniżej.

  Test wykonany na lotnisku w Polsce zwalnia z kwarantanny

  Zarówno osoby powracające z podróży ze strefy Schengen, jak i Non Schengen mają możliwość wykonania testu antygenowego zwalniającego z kwarantanny na lotnisku w Polsce po przekroczeniu granicy (w przypadku strefy Non Schengen po przejściu kontroli granicznej). Szybkie testy antygenowe są już dostępne na 7 lotniskach w Polsce: lotnisko Chopina w Warszawie (4 punkty pobrań; cena 170-200 zł),Warszawa-Modlin (170 zł), Katowice (160 zł), Poznań (149 zł), Gdańsk (160-200 zł), Kraków (2 punkty pobrań; 165 zł), Wrocław (200 zł).

  Test antygenowy można wykonać również w laboratoriach poza lotniskiem w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy. Koszt takiego testu poza lotniskiem wynosi ok. 130 zł. Klienci FLY.PL otrzymają 10% rabatu na wykonanie testu w laboratoriach sieci Diagnostyka. Jak zastrzega rozporządzenie, państwo nie pokrywa kosztów testów. 

  Ważne! Przy testach wykonywanych po przylocie w okresie 48 godz. od przekroczenia granicy musi się zawierać wprowadzenie wyniku przez laboratorium do systemu teleinformatycznego sanepidu.

  Osoby zwolnione z kwarantanny

  Z obowiązku odbycia 10-dniowej kwarantanny zwolnione są m.in.

  • osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej
  • ozdrowieńcy, tj. osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polski
  • uczniowie pobierający naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
  • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu objęcia wychowaniem przedszkolnym,
  • studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcących się w Rzeczypospolitej Polskiej lub, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w innych państwach (tzn. zwolnieni są obywatele polscy studiujący w innych państwach oraz obywatele innych państw studiujący w Polsce),
  • załoga statków powietrznych i morskich, pracownicy kolei, kierowcy transportu międzynarodowego,
  • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na stały pobyt lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz ich małżonkowie i dzieci,
  • medycy przyjeżdżający do Polski w celu udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • sportowcy i członkowie sztabu szkoleniowego w przypadku międzynarodowych zawodów sportowych.

  Szczegółowo zostało to wyróżnione w rozporządzeniach: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000074801.pdf, https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000070001.pdf, https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000065401.pdf, https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000057401.pdf, https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000051201.pdf, https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000036701.pdf, https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231601.pdf i https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000015301.pdf, https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000020701.pdf, https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000026701.pdfhttps://dziennikustaw.gov.pl/D2021000033601.pdf, https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000043601.pdf oraz na stronie https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9032,COVID-19-AKTUALNE-INFORMACJE-DLA-PODROZNYCH.html

  Ozdrowieńcy a kwarantanna po powrocie z zagranicy - jaki dokument należy przedstawić?

  Ozdrowieńcy są zwolnieni z kwarantanny po powrocie z zagranicy pod warunkiem, że zakończyli izolację nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polski. Jaki dokument należy okazać, by być zwolnionym z kwarantanny? Dokumentem potwierdzającym odbycie izolacji może być wydruk z indywidualnego konta pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl. Należy przedstawić taki wydruk podczas kontroli granicznej.

  Ile kosztuje wykonanie testu zwalniającego z kwarantanny w strefie Schengen?

  W wielu hotelach i placówkach medycznych w krajach należących do strefy Schengen jest możliwość wykonania testu przed wylotem do Polski. Szczegółowych informacji i instrukcji należy szukać u rezydentów podczas pobytu na destynacji. Poniżej przedstawiamy orientacyjne ceny wykonania testów zwalniających z kwarantanny w najpopularniejszych kierunkach:

  Wyspy Kanaryjskie – test można wykonać w pobliżu każdego hotelu w placówkach medycznych i laboratoriach. Za test antygenowy na Teneryfie zapłacimy od 40 do 60 euro, na Fuerteventurze od 35 do 40 euro a na Gran Canarii ok. 15 euro. Przybliżona cena testu PCR na Wyspach Kanaryjskich to 125 euro. Lista placówek wykonujących testy na Kanarach: https://www.holaislascanarias.com/coronavirus/centrosautorizadoscanarias/?_ga=2.258854474.1966982033.1611572308-493094486.1604402232

  Madera – test zwalniający z kwarantanny można wykonać za ok. 20 euro (test antygenowy)

  Malta – koszt wykonania testu to ok. 45 EUR, wynik przesyłany jest na adres mailowy

  Co w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu za granicą w strefie Schengen?

  W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu za granicą należy odbyć kwarantannę w kraju, w którym przebywamy. Pozytywny wynik testu oznacza zachorowanie, a więc jest to zdarzenie ubezpieczeniowe. W przypadku posiadania ubezpieczenia obejmującego zachorowanie na COVID-19 nie musimy martwić się dodatkowymi kosztami wynikającymi z przedłużonego pobytu.

  Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem: Podróże a koronawirus - które ubezpieczenie turystyczne wybrać?

  Najczęściej zadawane pytania o kwarantannę po powrocie z zagranicy

  Gdzie należy odbyć kwarantannę po powrocie z zagranicy?
  Kwarantannę należy odbyć w miejscu zamieszkania lub w przypadku braku takiej możliwości w placówce wskazanej przez sanepid.
  Czy kwarantanna po powrocie z zagranicy obowiązuje członków rodziny?
  Kwarantannę po przylocie muszą odbyć wyłącznie osoby, które wróciły z zagranicy.
  Po powrocie z jakich krajów należy odbyć kwarantannę?
  Kwarantanna obowiązuje osoby przekraczające granicę Polski ze wszystkich krajów.
  Czym różni się kwarantanna od izolacji?
  Izolacja dotyczy osoby chorej z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa. Kwarantanna dotyczy osób zdrowych, które przekroczyły granicę zewnętrzną UE, były narażone na kontakt z chorymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem, mają niepokojące objawy lub zostały skierowane na test. Kwarantanna ma na celu działanie prewencyjne.
  Czy można pracować zdalnie podczas kwarantanny?
  Tak, nie ma przeciwskazań do podjęcia pracy zdalnej w trakcie kwarantanny. Pracodawca musi wyrazić zgodę na wykonywanie pracy zdalnie w okresie kwarantanny, wówczas pracownik nabędzie prawo do wynagrodzenia za pracę. Brak zgody na propozycję pracownika oznacza nabycie prawa do świadczeń chorobowych.

  Źródła: Dziennik Ustaw, https://www.gov.pl/web/gis/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego6

  Gorące tematy wakacyjne

  Sprawdź, gdzie można bezpiecznie wyjechać za granicę. Przedstawiamy potwierdzoną listę krajów, do których można lecieć na wakacje w 2021 roku z Polski.
  Wyjaśniamy, dlaczego warto zarezerwować wakacje 2021 z biurem podróży i czemu pandemia to zły czas na wakacje na własną rękę. 10 powodów - sprawdź!
  Udostępnij

  Skopuj link

  FLY.PL