Projekt „e-MANAGER” to program staży menedżerskich skierowany do najlepszych studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Studenci podczas stażu we Fly.pl mogli zapoznać się z funkcjonowaniem branży e-commerce i rozwiązaniami wykorzystywanymi w sprzedaży internetowej.