Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka pod firmą Fly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzkiej 42, numer telefonu: 22 255 06 06, e-mail: info@fly.pl (dalej: „Administrator”). Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (dalej: „IODO”) u Administratora w chwili udzielenia niniejszej informacji jest Prezes Zarządu Fly.pl Sp. z o.o., z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: daneosobowe@fly.pl. W przypadku zmiany osoby IODO aktualne dane IODO można znaleźć na stronie internetowej Administratora https://fly.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/ lub w rejestrze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celów marketingowych Administratora, promocji usług i produktów oferowanych przez niego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora innym podmiotom. W tym następującym podmiotom znajdującym się w państwach trzecich, w celu realizacji zarezerwowanych usług turystycznych. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat od ich zebrania. Informujemy jednocześnie, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. Jednocześnie informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informacje o sposobie realizacji ww. praw znajdują się pod następującym linkiem https://fly.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, w razie ich nie wskazania, Administrator nie będzie do Pani kierował informacji handlowej i marketingowej. Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu poprzez systemy informatyczne służące do marketingu automatycznego.